INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK

Jakým způsobem probíhá spolupráce s klienty

S každým klientem pracuji podle jeho individálních potřeb a požadavků.  Základním předpokladem je vždy ochota klienta u sebe nebo ve svém životě něco změnit. Mým cílem není vyřešit Vaše problémy, ale  pomoci Vám najít řešení, které bude, vyhovovat Vám , najít způosboy jak se vrátit sám k sobě, svému nitru, a naučit se v maximální míře pomoci sám sobě.

KOUČINK  vnáší do Vašeho života uvolnění plného potenciálu k tvorbě života takového, jaký ho chceste mít. Pomáhá uvědomit si své bloky, ale zároveň vnitřní i vnější zdroje a společně hledáme způsoby jak je mobilizovat k dosažení Vašich vizí, cílů a spokojeného života. Používám výkonnostně zaměřené koučování metodiku ICF. Nicméně protože mám zkušenosti s řadou dalších technik, může koučovací proces u mne být mixem koučování – průvodcovství a různých technik pro odblokování Vaší energie, zpracování bloků apod. Použití dalších technik nebo pouze čistého koučování vždy podléhá dohodě s klientem a jeho individuální potřebě.

 

Máte zájem o úvodní schůzku?

9 + 4 =