Koučink změn / Change coaching

Kdy se hodí?

  • vaše firma prochází rychlým růstem
  • vaše firma nebo podníkání prochází strukturálními nebo personálními změnami
  • zavádíte do firmy nové systémy (informační, odměňovací apod.)
  • chcete si být jisti, že změna proběhne hladce a neutečou vám kritické body

Jaký je rozdíl mezi change mangementem a change koučikem?

při řízení změn vstupujeme přímo jako „in house“ osoba s komeptencemi k rozhodování, připravujeme dle dohody s klientem plán změn, jak časový, tak funkční a společně pak pracujeme na jeho naplňování.

U koučinku jsme k dispozici klientovi jako průvodce, a prostřednictvím koučovacích technik, výkonnostního rámce, pravidelně pracujeme na realizaci plánu změny. Jsme průvodcem a podporou, aby klient změnu zvládl plynule a sám, ve své režii a kompetenci.

 

 

Potřebujete, aby změny proběhly hladce?

3 + 13 =

Ozvěte se nám pro nový úhel pohledu:

13 + 9 =